Keuring NEN 2484 Draagbaar klimmaterieel

De Keuring NEN 2484 is een visuele inspectie volgens de norm NEN 2484 en/of het Besluit Draagbaar Klimmaterieel

Niet alleen op de bouwplaats, maar ook het gewone huis-, tuin- en keukengebruik is de bron van vele ongevallen met ladders en trappen. Gebrek aan kennis van het klimmaterieel en onjuiste werkmethoden zijn meestal de oorzaak van ongevallen. Ligt de oorzaak van het ongeval bij het klimmaterieel zelf, dan is er sprake van ondeugdelijk materieel.

Door het laten keuren van uw draagbaar klimmaterieel kunt u aantonen dat u “veilige” arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers. Keuringen en inspecties van ladders en trappen word uitgevoerd volgens de norm NEN 2484 en het Besluit Draagbaar Klimmaterieel.

Mako allround service verzorgt deze keuringen volgens de NEN 2484

 

Er zijn heel veel uitgebreide teksten over deze keuringen.

Maar we houden het voor u graag eenvoudig, mocht u toch graag een zeer uitgebreide beschrijving willen?  Willen we deze op uw verzoek graag door mailen.

In het kort:

U bent ondernemer (aannemer, schilder, zzp-er, enz.) en u werkt met trappen en ladders, u werkt in de professionele branche met andere ondernemers of waar zich risico’s kunnen ontstaan. Bent u verplicht om met goed gekeurde klimmateriaal te werken.

Ook is aan te raden wanneer u alleen in particuliere omgeving werkt om u klimmateriaal gekeurd te hebben.

Verzekeraars en ARBO-wet stellen tegenwoordig ook de eis dat u met goede en veilige klimmaterialen te werken voor u zelf en voor u klant.

trap keuring