Keuring NEN-EN 1004 rolsteiger onderdelen

De keuring NEN-EN 1004 is een visuele inspectie van rolsteigers (onderdelen) volgens de norm NEN-EN 1004

Het gebruik van rolsteigers wordt in de bouw, vooral bij montage-installatie- en onderhoudswerkzaamheden op grote schaal toegepast. Door de lage gebruiksdrempel en de lichte constructie treden er echter al snel gevaarlijke situaties op. De belangrijkste risico’s bij het gebruik van rolsteigers zijn: valgevaar, omvallen van de rolsteiger en het onjuist opbouwen en gebruik van de steiger. Deze risico’s kunnen worden beperkt als het materiaal in goede staat is en de opbouwers en gebruikers voldoende geïnstrueerd zijn over het veilig gebruik van de rolsteiger.

Door het laten keuren van uw rolsteiger onderdelen kunt u aantonen dat u “veilige” arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers. Keuringen en inspecties van rolsteiger onderdelen word uitgevoerd volgens de norm NEN-EN 1004.

Mako allround service verzorgt deze keuringen volgens de NEN-EN 1004

Er zijn heel veel uitgebreide teksten over deze keuringen.

Maar we houden het voor u graag eenvoudig, mocht u toch graag een zeer uitgebreide beschrijving willen?  Willen we deze op uw verzoek graag door mailen.

In het kort:

U bent ondernemer (aannemer, schilder, zzp-er, enz.) en u werkt met rolsteigers, u werkt in de professionele branche met andere ondernemers of waar zich risico’s kunnen ontstaan. Bent u verplicht om met goed gekeurde klimmateriaal te werken.

Ook is aan te raden wanneer u alleen in particuliere omgeving werkt om u rolsteiger gekeurd te hebben.

Verzekeraars en ARBO-wet stellen tegenwoordig ook de eis dat u met goede en veilige rolsteiger te werken voor u zelf en voor u klant.

108_rolsteiger_135_159_main_t5